Заловување на животни

Заловување на животни

Вршиме заловување на животни, за што сме опремени со соодветна, опрема-кафези за заловување на животни. Тој процес се врши на многу високо професионално ниво, со стручна опрема и кадар. Животните се третираат согласно законот за Заштита на животните.

ПЛАНТ МЕДИКА располага со соодветна опрема за заловување на влекачи (змии). Истите доколку се појават во средина на живеење знаат да бидат многу опасни.

Scroll to top