Дезинфекција

Дезинфекција

Дезинфекција претставува уништување на патогени и други микроорганизми по физички или хемиски пат. Со дезинфекција бројот на штетните микроорганизми се сведува на безопасни вредности по здравјето на човекот. Значењето на дезинфекцијат како мерка за заштита на населението од заразни болести се согледува секојдневно и навлегува во секоја пора од нашето живеење. Секојдневно во медиумите се среќаваме со разни зарази, инфекции, тешки и многу често фатални моменти на луѓето и животните. Тековно одржување по однос на дезинфекција на работните, производствените и просториите за живот, денеска не е опција туку неминовност. Да го заштитиме здравјето себе си, на своите најблиски и на сите околу нас.

Scroll to top