УВ Неонки

УВ Неонки

УВ Неонки
100 % европска технологија Почетен опсег од 365 nm.
Индустриски усогласен FEB некршлив слоj, до 5% УВА максимална загуба на светлина и задржување на стакло при удар според EN 61549.
Испробан и доберлив бренд.

Scroll to top